Eski Türklerde Atın Önemi ve Kımız

At, toynaklı bir yük hayvanıdır. Türklerde ve Moğollarda at; eti, sütü, gücü, dostluğu ve kutlu bir hayvan olarak hem halk kültüründe hem de mitolojilerde çok önemli bir yere sahipti. Türkler atı ulaşım, savaş, tarım hayatlarının her alanında kullanmışlar ve öyle önem vermişlerdir ki Türklere göre savaşta bir toplumun atlarının ölmesi, o toplumun yaşamayacağı düşüncesini doğurmuştur.
Türklerde devlet, at üzerinde kurulup, at üzerinde yönetilmekteydi. Ölen kişi, atı ile birlikte gömülürdü. Doğum yaparken zorluk çeken anne adayının bulunduğu yerin kapısına erkek at getirilerek kişnetilir, böylece doğum yapan annenin zorluğunun uzaklaşacağı düşünülürdü. Sünnet ve düğünlerde yemek olarak at ve keçi kesilir, insanlar hediye olarak at veya inek getirirdi.

Kımız

Kımız, kısrağın sütünün mayalanmasıyla elde edilen az şekerli, ekşi, alkol oranı bugünkü içkilere göre çok daha az olan geleneksel bir Türk içeceğidir. Bu içki, düğünlerde, eğlencelerde tüketildiği gibi ölülerin mezarlarına da “ölü aşı” adı verilen gelenek gereği bir miktar dökülürmüş. Yapımında eşek ve deve sütü de kullanılabilen kımız, bugün bile Rusya’da sağlıklı olduğu gerekçesiyle yaygın olarak tüketilmektedir.
Kımız, Anadolu Türkleri’nde haram olarak görüldüğü için içilmesi tercih edilmese de Orta Asya’daki Türklerde yapımı ve kullanımı yaygındır. Oba tarafından hep birlikte çoğunlukla yazın yapılır ve ortaklaşa olarak kullanılır. Kımız, gerçek anlamda bir içki olmadığı için kımız içki evleri de oluşmamıştır. Kımız, adeta bir dostluk içkisi, Dede Korkut Hikayeleri’ndeki tanımıyla şölenlerin süsüdür. Sitemizde bulunan Tarih Köşesi adlı kategoriye bir yeni makale daha eklemiş bulunmaktayız , diğer yazılarımızıda inceleyip paylaşırsanız bizlere destek olmuş olursunuz.

Hiç yorum yok:

Hata yapmaktansa yorum yapın daha iyi :)

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Davetsiz Hayat