Türklerde Ölüm ve Ölüm Sonrası Gelenekleri

Ölüm olgusu, İslamiyet öncesi Türklerde de İslamiyet’i kabul ettikten sonrada oldukça önemli bir konu olmuştur. Genelde göçebe yaşamı benimseyen eski Türkler, sıkça yer değiştirdikleri için farklı kültürlerden etkilenmişlerdir. Türk Şamanizm’i yani Tengricilik inancını benimseyen ilk Türkler, ölüme kötü ruhların sebep olduğuna inanırdı. Ancak genel olarak benimsenen, insanın ölüp canının kuş misali uçtuğu düşüncesiydi. Ölen kişiyi defin; yakma, ağaca asma ve toprağa gömme şeklinde gerçekleştirildi.


Türklerde Ölüm ve Ölüm Sonrası Gelenekleri
Ölünün mezarına et, süt gibi yiyecekler götürülüp; kişinin silahı, atı ve hatta bazen hizmetkarları öldürülüp öbür hayatta kullanılması için birlikte gömülürdü. Mezarın başına öldürdüğü kişi sayısı kadar taş koyulur, ölenin evi ve atı diğer dünyada, evsiz, yoksul kalmasın diye tahrip edilirdi. Ölen kişinin yakınları kıyafetlerini 7 gün boyunca ters giyerek yaslarını belli ederlerdi. Ayrıca daha sonraları Anadolu’da görüldüğü gibi evliya ve önemli kişilerin mezarlarına bayrak asma geleneği eski Türklerde de vardı.

Eski Türklerde bir aile reisi ölse bile ailesini koruduğuna inanılır. Bu inanca göre ailenin reisi olan baba, vefatından sonra bile ruhu ile evini, ailesini ve kendisinin himayesi altındakileri korur. Bu inanca benzer olarak da ordu komutanlarının, yabguların ve devlet adamlarının devleti, halkı ve askerleri koruduğu inancıdır.

Yuğ Törenleri

Ölenin ruhu için şaman (kam) tarafından yuğ denilen törenler yapılır ve ölünün bu dünyada olanlardan haberi olduğu düşüncesiyle, öbür dünyaya gidinceye kadar ruhunun evde dolaştığına inanılırdı. Bu yüzden ölü, bir çadıra konulur, başucunda at kurban edilip ölünün yanına gömülürdü. Türkler ölülerine aş vermeyi önemli bir görev olarak gördükleri için yuğ törenlerini düzenlerlerdi. Çövenç adı verilen helva herkese dağıtılırdı. İslamiyet’in kabulünden sonra ölünün ruhu adına aynı şekilde fakirlere helva dağıtılarak bu gelenek devam ettirilmiştir. 

Sitemizde bulunan Tarih Köşesi adlı kategoriye bir yeni makale daha eklemiş bulunmaktayız , diğer yazılarımızı da inceleyip paylaşırsanız bizlere destek olmuş olursunuz.

Hiç yorum yok:

Hata yapmaktansa yorum yapın daha iyi :)

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Davetsiz Hayat