Türk Soyu Nereye Dayanır?

Sitemizde bulunan Tarih Köşesi adlı kategoriye bir yeni makale daha eklemiş bulunmaktayız , diğer yazılarımızı da inceleyip paylaşırsanız bizlere destek olmuş olursunuz.
Turk-Soyu-Nereye-Dayanir
Tarihte bilinen ilk Türkler Hunlar’dır. Hunlar, Asya Hun olarak da bilinen Büyük Hun İmparatorluğu ve Avrupa Hun İmparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır. Teoman, Asya Hun’un ilk Tan-Hu unvanlı hükümdarıdır. Tan-hu kelimesi göğün oğlu anlamına gelmektedir ve en geniş anlamıyla Çin kaynaklarında bahsedilmiştir. Hatta Çinliler, Büyük Hun istilalarından ülkelerini koruyabilmek amacıyla Çin Seddini inşa etmişlerdir.
Asya Hun İmparatorluğu, Türkleri ilk defa tek bayrak altında toplayan devlettir. Hükümdarları, Çin ile ilişkileri ilerletmek amacıyla Çinli prensesler ile evlenmişler ancak prensesler ile birlikte gelen casuslar nedeniyle Türk boylarıyla devletin arası açılmış ve ülke yıkım sürecine girmiştir.

Avrupada Kurulan İlk Türk Topluluğu

Avrupa Hun devleti ise Avrupa’da kurulan ilk Türk topluluğudur ve bazı iddialara göre Macarların kökenleri Avrupa Hunlar'ına dayanmaktadır. Kavimler Göçü, Hunların Avrupa’daki savaşçı politikalarından etkilenerek başlamıştır. Avrupa Hunları’nın Soyu Balamir’e dayansa da en ünlü hükümdarı Atilla Han’dır.
Atilla Han’ın lakabı “Tanrı’nın Kılıcı” olarak bilinir ve “atımın ayak bastığı her yer benim toprağımdır” diyerek tüm Avrupa’yı korkutmuştur. Atilla Han, Doğu Roma İmparatorluğu’nu Margos Antlaşması’yla vergiye bağlamıştır ve bu ülkenin doğusunun yönetimini ele geçirmiştir. Atilla Han’dan sonra ülkenin yönetimine geçen oğullarının taht kavgaları ve bazı kabilelerin devletten ayrılmasıyla ülke yıkım süre girmiştir. Avrupa’da kalan diğer Hunlar ile buradaki diğer kavimler yıllar içinde karışmış ve bazı kavimler Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Daha çok arap ve avrupa kültürlerine karışan Türklük zamanla ağır yaralar almasına rağmen günümüzde hala var olan bir ırktır. Gönül isterdi ki şuan daha iyi yerlerde olalım ama maalesef eski geleneklerimizi , yaşam tarzımızı kısacası her şeyimizi değiştirmiş adeta başka bir kimliğe bürünmüşüz... Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin.

Hiç yorum yok:

Hata yapmaktansa yorum yapın daha iyi :)

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Davetsiz Hayat