Türk Nedir ?

Türk kelimesi , 1500 yıl boyunca birkaç kez anlam değişikliğine uğramıştır. Açina çevresinde toplanan 6. ve 8. yıllar arasında küçük bir halk olarak varlığını sürdüren ve artık Türkçe konuşan Türkler olarak isimlendirildi. Fakat sorun şuydu ki diğer Türkçe konuşan halklar hiçbir zaman Türk adıyla anılmadı. Araplar dil ayrımı yapmadan , Orta ve merkezi Asya'da yaşayan bütün göçebeleri , Türk olarak tanımladılar. İlk olarak Reşidüddin , muhtemelen dilleri arasındaki ayrılıklara dayanarak Moğollarla Türkleri birbirinden ayırmaya başlamıştı.

Günümüzde ise Türk ismi , Türkçe konuşan halklara komşularıyla Türkçe konuştukları için aralarındaki farklılıklara bakılmaksızın verildi. Tarihi , elinizdeki kitabın asıl konusunu teşkil eden bu milleti biz , burada bir karışıklığa meydan vermemek için 6. yüzyılda Ju-jan veya Çinlilerin adlandırdıkları gibi Türküt (Türkler) olarak adlandıracağız. Yani Türk dili ile Türk kavramının bağdaştırılması tam olarak doğru değildir.


turk-nedemek

Şuanda Türkçe denilen diller çok eskilere dayanır , ama "Türküt" halkı 5. yüzyılın sonunda Altay ve çevresine özgü orman step landşaftında etnik bir kaynaşmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Günümüzde ise bazı araştırmacılara göre  Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından önceki dönemlerde elinde bulundurduğu coğrafi alanlar (Makedonya , Bulgaristan , Irak ) üzerinde yaşayan Türklerde eski zamanlardan beri varlığını sürdürdüğü düşünülmektedir.

Tarih Hakkında daha detaylı ve eğlenceli bilgilere ulaşmak için sitemizde bulunan ve her gün yeni içerik eklediğimiz " Tarih Köşesi " kısmını incelemeyi unutmayınız yorumlarınız bize güç verir.

Hiç yorum yok:

Hata yapmaktansa yorum yapın daha iyi :)

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Davetsiz Hayat